BİR SENDEN BİR BENDEN İSTİHDAM TEŞVİKİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde halen görüşmeleri devam eden 4447 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen Geçici 20 ve 21 nci maddelerinde kapsamında uygulanacak olup aşağıda paylaşılan bilgiler Kanun tasarısının görüşmeleri aşamasında değişebilecektir. • Sigortalı yönünden aranılan şartlar: Sigortalıların; – 18 yaşından büyük …

ORGANİZE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE KULLANILAN ESKİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR MALİ HAFIZALARININ DOLACAĞI ZAMANA KADAR KULLANILABİLECEKTİR

488 sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeyle mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanım mecburiyetinin 1 Ocak 2018 tarihi yerine 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazların mali hafızalarının dolduğu veya mali hafıza değişimini gerektiren durumun oluştuğu tarihten…

30/09/2017 MERKEZ BANKASI DEĞERLEME KURLARI

Tarih : 30.09.2017 Sayı : 2017-57 Konu : 30.09.2017 Tarihli Değerleme İşlemlerinde Esas Alınacak Döviz Kurları 2017 takvim yılı 30.09.2017 tarihli kur değerlemelerinde dikkate alınacak T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri (29.09.2…

ÖDEMESİ ERTELENEN SİGORTA PRİM BORÇLARI HAKKINDA

DUYURU (ÖDEMESİ ERTELENEN SİGORTA PRİM BORÇLARI HAKKINDA) 5510 sayılı Kanunun geçici 72 nci maddesine göre asgari ücret desteğinden yararlanan işverenlerimizin, 2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta prim tutarının 2017 yılı Ekim ayı sonunda (31/10/2017 tarihine kadar), 2017 yılı Ocak ayına ait ertelenen…

27.09.2017/116-1 YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİNDE KDV TEVKİFAT ORANI 2/10 DAN 3/10’A ÇIKARILDI

27.09.2017/116-1 YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİNDE KDV TEVKİFAT ORANI 2/10 DAN 3/10’A ÇIKARILDI ÖZET : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14). ile yapılan düzenlemeyle yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendisl…

E-posta Girişi