ORGANİZE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE KULLANILAN ESKİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR MALİ HAFIZALARININ DOLACAĞI ZAMANA KADAR KULLANILABİLECEKTİR

488 sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeyle mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanım mecburiyetinin 1 Ocak 2018 tarihi yerine 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazların mali hafızalarının dolduğu veya mali hafıza değişimini gerektiren durumun oluştuğu tarihten itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde başlayacağına ilişkin değişiklikten sonra; 489 sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile organize perakende sektöründe kullanılan eski nesil ödeme kaydedici cihazların da mali hafızasının dolacağı zamana kadar kullanılabilmesi olanağı getirilerek alım tarihinden sonra azami 10 yıllık süre ile kullanılabilme şartı kaldırılmıştır. 

E-posta Girişi