Bağımsız Denetim
Firma defter kayıtları ve mali tablolarının, Uluslararası Denetim Standartlarına (ISA) uygun olarak bağımsız denetimini yapmak. Özel amaçlı denetimler yapmak.
Copyright - Mali Müşavir Harun DOĞAN - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright - Mali Müşavir Harun DOĞAN - Tüm Hakları Saklıdır